Sosyal Hesaplarım - Ön Bilgilendirme Formu

image
image
image
image
image
image
image
image

SOSYALHESAPLARİM.COM İNTERNET SİTESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICI BİLGİLERİ
ÜNVAN: PAYTR (Hesap Al, www.sosyalhesaplarim.com)
(sözleşmede bundan sonra 'SATICI' olarak anılacaktır.)
ADRES: İsmet Paşa, Abdi İpekçi Cd. No:80, 34040 Bayrampaşa/İstanbul
2. ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak www.sosyalhesaplarim.com alışveriş sitesine üye olan kişi. Sipariş verirken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.
3. SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ
Ürünün temel özellikleri www.sosyalhesaplarim.com adresinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz.
Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
Ürünün türü, miktarı, mecrası, takipçi sayısı, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.
4. GENEL HÜKÜMLER
4.1. ALICI, wwww.sosyalhesaplarim.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin vaktinden önce, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.
4.2. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ ya iade eder.
4.3. Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyit edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.4. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI’ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde tüm giderler ALICI’ ya aittir.
4.5. SATICI mücbir sebepler veya internetin kesilmesi, erişimin engellenmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
4.6. SATICI dönemsel olarak ürün fiyatlarında kampanyalar yapmaktadır. Yapılan bu kampanyalar belirli süreli olup kampanya koşulları kapsamında geçerlidir. SATICI, kampanya koşullarında her türlü güncellemeyi yapma ve kampanyayı erken bitirme hakkına sahiptir.
5. CAYMA HAKKI
5.1. Sözleşmenin konusu dijital ürün (sosyal medya hesapları) olduğundan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Cayma hakkının istisnaları başlıklı düzenleme kapsamında cayma hakkı bulunmamaktadır.
5.2. ALICI, hesapların kendisine teslim edildiği andan itibaren iade ya da değişim talebinde bulunamaz.
5.3. ALICI, satış anından itibaren ürünün istediği vasıflarda olmadığından bahisle iade ya da değişim talebinde bulunamaz.
6. YETKİLİ MAHKEME
İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, T.C. Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar ALICI’nın ürünü satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.
7. YÜRÜRLÜK
İşbu Ön Bilgilendirme ticari amaçlarla yapılmaktadır.